• قاری باید در قرائت قرآن به مفاهیم آیات از عمق جان باور داشته باشد
        رهبر معظم انقلاب با تجلیل از پیشرفت روزافزون و کاملاً مشهود قراء ایرانی، صوت ...
        تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۳/۲۹