• به سرانجام رسیدن مذاکرات گام مهمی است/ برخی از شش طرف مقابل به هیچ رو قابل اعتماد نیستن
    از ملت عزیز انتظار دارم که همچنان وحدت و متانت خود را حفظ کنند تا بتوان در فضای ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۴/۲۴  
    بازتاب سخنان رهبری در مورد توافق هسته‌ای در رسانه‌های غربی
    نمی‌توان به آمریکا اعتماد کرد
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۲/۰۷