• آمادگی‌های نظامی و دفاعی خود را روز به‌روز افزایش دهید-
        جمهوری اسلامی ایران هیچگاه تهدیدی برای منطقه و کشورهای همسایه نبوده و نخواهد ...
        تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۲/۰۷