• غفوری فرد: کاندیدای ریاست جمهوری شدم تا خطر ترور آیت الله خامنه ای کم شود
    پس از شهادت مرحوم شهید رجایی، فقط مقام معظم رهبری کاندیدای ریاست جمهوری بودند، ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۴/۰۸/۳۰  
    غلبه ترس بر جذابیت در شهربازی ها
    فرسودگی وسایل بازی در شهربازی ها و ایمن و استاندارد نبودن آنها موجب غلبه ترس ...
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۳/۰۴/۰۲