• ثبت نام انتخابات شوراها پیش از23 اسفند انجام می شود
        عضو هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: در صورت تایید نهایی شورای نگهبان ...
        تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۵/۱۱/۱۷