• اقدامات

   • معرفی هیئت رئیسه شاخه دانشجوئی و جوانان انجمن اسلامی مهندسین خراسان
    معرفی هیئت رئیسه شاخه دانشجوئی و جوانان انجمن اسلامی مهندسین خراسان


     

     

    سیدیاسر بنی هاشمی

    رئس شاخه 

     

    سیدجواد طباطبائی قمشه

     

    نائب رئیس اول

    مهدی کمالی

     

    نائب رئیس دوم

     

         تعداد بازدید :1360
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: