• اقدامات

   • معرفی شورای مرکزی انجمن اسلامی مهندسین خراسان

     


     

    ردیف  نام خانوادگی  نام تاریخ تولد صادره مدرک تحصیلی رشته

     


    1 بنی هاشمی سیدمحسن  1331 مشهد مهندسی علوم ریاضی و کامپیوتر  
    2 بنی هاشمی  سیدهاشم  1328 مشهد مهندسی عمران
    3 پور حسن محمد  1336 مشهد کارشناسی ارشد زمین شناسی
    4 دیمه کار  محمدرضا 1346
     قائن کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
    5 ذاکرالحسینی مهدی 1336 مشهد کارشناسی ارشد عمران
    6 زعیمی غلامرضا 1333 تربت جام مهندسی عمران
    7 علیپور  حسین  1330 آقدربند مهندسی راه وساختمان
    8
    کریمی سید مهدی  1332 سبزوار کارشناسی ارشد مدیریت  
    9
    مجتبوی سیدمجتبی  1337 گناباد کارشناسی ارشد عمران
     
    10
    مهدیزادگان سیدخلیل  1332 مشهد کارشناسی ارشد مکانیک  
    11 وهاب رجائی ناصر 1335 فریمان کارشناسی ارشد عمران   
    12 حقی سید ابوذر 1356 مشهد مهندسی نرم افزار
     


    تعداد بازدید :2450
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: