• اقدامات

      • معرفی شورای مرکزی انجمن اسلامی مهندسین خراسان

         


         

        ردیف  نام خانوادگی  نام تاریخ تولد صادره مدرک تحصیلی رشته

         


        1 بنی هاشمی سیدمحسن  1331 مشهد مهندسی علوم ریاضی و کامپیوتر  
        2 بنی هاشمی  سیدهاشم  1328 مشهد مهندسی عمران
        3 پور حسن محمد  1336 مشهد کارشناسی ارشد زمین شناسی
        4 دیمه کار  محمدرضا 1346
         قائن کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری
        5 ذاکرالحسینی مهدی 1336 مشهد کارشناسی ارشد عمران
        6 زعیمی غلامرضا 1333 تربت جام مهندسی عمران
        7 علیپور  حسین  1330 آقدربند مهندسی راه وساختمان
        8
        کریمی سید مهدی  1332 سبزوار کارشناسی ارشد مدیریت  
        9
        مجتبوی سیدمجتبی  1337 گناباد کارشناسی ارشد عمران
         
        10
        مهدیزادگان سیدخلیل  1332 مشهد کارشناسی ارشد مکانیک  
        11 وهاب رجائی ناصر 1335 فریمان کارشناسی ارشد عمران   
        12 حقی سید ابوذر 1356 مشهد مهندسی نرم افزار
         


        تعداد بازدید :2341
        نام:
        پست الکترونیک:
        شرح نظر:
        کد امنیتی: