• عباس شیر محمدی
    عباس شیر محمدی

    عباس شیر محمدی

    متولد 1338

    مشهد

    دارای لیسانس مهندسی راه و ساختمان و کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

    بخشی از سوابق کاری :

    مدیر عامل شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی

    عضو هیئت مدیره شرکت مسکن و عمران قدس رضوی

    رئیس هیئت مدیره شرکت سنگرسازان

    مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

    عضو شورای اسلامی شهر مشهد (دوره سوم)

    رئیس شورای اسلامی شهر مشهد (در دوره سوم)

    عضو هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب مشهد

    معاون فنی و عمران شهرداری مشهد

    رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان خراسان بزرگ

    عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان (دوره سوم)

    عضو انجمن متخصصان صنعت آب و فاضلاب کشور

    تعداد بازدید :495
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: