• ناصر ظریف مقدم
    ناصر ظریف مقدم
    • ناصر ظریف مقدم
    • دکترای عمران - گرایش سازه
    • هیئت علمی  دانشگاه فنی و حرفه ای ، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشگرمنتخب دانشگاه
    • کارشناس رسمی دادگستری استان خراسان - مشهد - رسته راه و ساختمان
    • مهندس پایه یک طراحی و نظارت سازمان نظام  مهندسی ساختمان و مسکن استان خراسان رضوی
    • عضو کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لایه های زمین ، ابنیه ساختمان و شهرسازی شورای مدیریت بحران استان خراسان
    • عضو کمیته آموزش کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان رضوی
    • عضو هیئت مدیره تعاونی شورای متخصصین خاک و سازه خراسان
    • عضو کمیسیون کنترل مضاعف سازه سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان
    • مولف بیش از چهل مقاله علمی و پژوهشی داخلی و خارجی و داور مجلات علمی و پژوهشی
    • عضو کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی عمران دانشگاه فنی حرفه ای وزارت علوم تحقیقات و فناوری


    تعداد بازدید :720
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: