• سید هدایت الله هاشمی نسب
    سید هدایت الله هاشمی نسب

    سید هدایت الله هاشمی نسب

    کد انتخاباتی : 3151

    لیسانس عمران ، فوق لیسانس مدیریت دولتی

    معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور

    تعداد بازدید :486
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: