• رضا ایرانی
    رضا ایرانی

    نام: رضا نام خانوادگی: ایرانی متولد: 1346 محل تولد: نیشابور
    1- دیپلم برق ( الکتروتکنیک) 1367
    2- فوق دیپلم تهویه مطبوع و حرارت مرکزی 1369
    3- لیسانس مکانیک حرارت و سیالات 1374
    4- دانشجوی ارشد مدیریت پروژه و ساخت ترم اخر
    5- 20 سال سابقه کار تاسیساتی بعنوان طراح ، ناظر، مشاورومجری تاسیسات
    صلاحیت ها:
    1- پروانه اشتغال پایه یک طراحی و نظارت تاسیسات از وزارت راه و شهرسازی
    2- کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان 1389 (موضوع ماده 27)
    3- دارای صلاحیت بازرسی گاز
    4- دارای صلاحیت بازرسی اسانسور
    5- دارای صلاحیت مدیریت انرژی
    6- دارای مدرک مدیریت بحران از سازمان ملل
    سوابق:
    1- عضو علی البدل دوره هفتم هییت مدیره نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی (هماکنون)
    2- سرگروه نظارت عالیه مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی 87 تا 94
    3- دبیر گروه تخصصی مکانیک سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی دوره ششم
    4- عضو هیئت مدیره انجمن صنفی مهندسان مکانیک خراسان دوره پنجم
    5- بازرس هیئت مدیره انجمن صنفی مهندسان مکانیک خراسان دوره چهارم
    6- عضو هیئت مدیره انجمن کارشناسان رسمی سازمان نظام مهندسی دوره سوم (هاکنون)
    7- عضو کمیته فنی گاز سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی 93 تا 94
    8- عضو کمیته راهبردی ارجاع کارسازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی (هماکنون)
    9- مدرس دوره های آموزشی انجمن صنفی مهندسان مکانیک خراسان
    10-عضو هیئت مدیره شرکت تاسیساتی سرمایش کاراز سال 1381
    11-دو دوره عضو هییت مدیره اتحادیه عینک سازان مشهد (1382 تا 1390)
    12-سرپرست هیئت شمشیربازی استان خراسان رضوی (1388 تا 1390)
    13-عضو کارگروه مدیریت بحران آب شورای اسلامی شهرمشهد(نماینده سازمان نظام هم اکنون)
    14-عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی
     ایمیل: engrezairani@yahoo.com

    تعداد بازدید :567
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: