• ناصر محسنی
    ناصر محسنی

    ناصر محسنی کاندیدای شهرسازی نظام مهندسی
    خلاصه سوابق تحصیلی ، آموزشی ، مدیریتی و حرفه ای

    ناصر محسنی ـ معماری علم و صنعت ایران (61) ارشد شهرسازی طراحی شهری هنرهای زیبا دانشگاه تهران (73)
    دانشجوی دکترای تخصصی معماری آزاد نجف آباد ( ورودی 92)
    - مدرس و عضو هیئت علمی و مدیر گروه شهرسازی (سه دوره) دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ( از 72 )
    - بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره مهندسان مشاور نقشان( صلاحیت معماری ، شهرسازی ، بافت فرسوده)
    - عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی، دو دوره ، یک دوره دبیرسازمان ( از 76)
    - عضو هیئت مدیره انجمن طراحان شهری ایران (86) ، تنها عضو غیرتهرانی
    - عضو و رئیس کمیته تخصصی شهرسازی نظام مهندسی ( دو دوره)، عضو کمیته علمی نظام مهندسی خراسان (از93)
    - هیئت مؤسس و اولین هیئت مدیره انجمن صنفی مهندسان معمار خراسان رضوی (79) و هیئت مؤسس انجمن صنفی مهندسان شهرساز خراسان رضوی
    - سابقه عضویت درکمیسیون عالی شهرسازی و معماری وکمیسیون زیباسازی و طراحی شهری ، بررسی طرحها ، بررسی لوایح و مصوبات شورای اسلامی شهر و کارگروه تخصصی برنامه ریزی شهری ، کمیته نماسازی شهرداری مشهد و عضو شورای عالی فنی استان ( 82-78)
    - عضو کمیته علمی کنفرانس های ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری ( از سومین تا کنون دوره هفتم)
    - رئیس گروه شهرسازی درسازمان مسکن و شهرسازی خراسان و مدیر تهیه طرحهای مجموعه شهری، جامع و تفصیلی و شهرهای خراسان (72-82)
    - عضو مؤسس و اولین رئیس نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه و عمران شهر مشهد ( 85 تا 88 با حکم وزیر مسکن و شهرسازی و شهردار مشهد و ا بلاغ دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری کشور)
    - رتبه سوم مسابقه طراحی شهری اراضی امامیه ( چاپ در مجله معمار شماره 33 )
    - رتبه اول مسابقه ساختمان مناطق 11 و5 شهرداری مشهد ( چاپ در مجله معمار شماره 38 )
    - رتبه اول مسابقه معماری و طراحی شهری مجموعه نیروگاه مشهد پروژه بزرگ افق ارغوان ، رتبه اول مسابقه مجموعه تجاری المهدی ، رتبه دوم و سوم مسابقه مجموعه مسکونی سازمان نظام مهندسی قم ، رتبه اول مسابقه طراحی شهری مجموعه میدان ضلع قبله حرم مطهر

     مسابقات مذکور در مقیاس ملی بوده و بسیاری از مشاورین محترم مقیاس ملی درآن رقابت داشته اند.

    تعداد بازدید :2277
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: