• معرفی هیئت موسس انجمن اسلامی مهندسین خراسان

     

     

     

    نام و نام خانوادگی

     

     
     
    رشته تحصیلی
     
     
    سوابق
    ( در حال تکمیل )
     

     

     

    ناصر اتحادیان

     

     

    مهندسی مکانیک

     

     

    علی اصغر اعظمی

     

     

    مهندسی برق

     

     

     

     

    عباس امیری پور 

     

     

     

     

    مهندسی عمران

     

     

     

     

    هاشم بنی هاشمی  

     

     

     

     

    مهندسی عمران


     

     

     

     محسن بنی هاشمی

     

     

     

     

    مهندسی علوم ریاضی و کامپیوتر

     

     

    حسن مقدم 

     

     

     

     

    دکترا عمران

     

     

     

    احمد شخص سلیم 

     

     

     

     

     

    مهندسی برق

     

     

     

     

     احمد یاراحمدی

     

     

     

     

    مهندسی برق

     

     

     

     

     

    خلیل مهدیزادگان

     حسینی

     

     

    مهندسی مکانیک

     

     

    تعداد بازدید :1241
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: