• سلسه مقالات اجتماعی #دست فرمان #
    سلسه مقالات اجتماعی #دست فرمان #

     

    استاد دکتر حسن مقدم

    • عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
    • عضو سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی مهندسین خراسان 



     جهت مشاهده مقاله ، سرفصل را کلیک کنید

     

     

    تعداد بازدید :925
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: