•  
    منبع خبر : روابط عمومی انجمن اسلامی مهندسین خراسان
    تعداد بازدید: 222
    کد: 158956
    تاریخ انتشار:
    ۱۳۹۷/۰۶/۲۹
    پس از جمع بندی نهایی :

    اسامی کاندیداهای انجمن اسلامی مهندسین خراسان در انتخابات نظام مهندسی ساختمان استان خراسان دوره هشتم نهایی شد

    با احترام به تمامی کاندیداهای محترم ، پس از بررسی های صورت گرفته اسامی جهت اطلاع رسانی اعلام می کردد
    اسامی کاندیداهای انجمن اسلامی مهندسین استان در انتخابات نظام مهندسی ساختمان

     .

    تعداد بازدید: 222
    ارزیابی
    امتیاز کسب شده در ارزیابی:
    ارزیابی این مورد:
    0 1
    آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر