•  
    منبع خبر :
    تعداد بازدید: 340
    کد: 41747
    تاریخ انتشار:
    ۱۳۹۳/۰۳/۲۵
    در آخرین مقاله ارسالی از سوی استاد دکتر حسن مقدم در خصوص مسائل ترافیکی می خوانیم

    فاصله ایمن

    عدم رعایت فاصله ایمن باعث ایجاد خطر جانی است و خاطی باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. پس باید مواد قانونی مناسب برای برخورد با این جرم تصویب و توسط ضابطین قانون به اجرا در آید
    فاصله ایمن

    گفت: هرچند منطقی به نظر میرسید اما تا امتحان نکردم باورم نشد. اینکه گفتی فاصله توقف خیلی بیش از این سه چهار متر رایج است. دیروز در یک جاده خلوت خارج شهر امتحان کردم. پس از کنترل آیینه و اطمینان از پشت سر، از پسرم خواستم به محض رسیدن به اولین درخت علامت دهد و من هم پا را کوبیدم روی ترمز. لاستیکها سوتی کشید و ماشین ایستاد. تا درخت قدم گرفتم. 40 متر! باورم نشد. آزمایش تکرار شد. ایندفعه 42 متر. قبولش مشکل بود. چطور 30 سال تجربه رانندگی کافی نبود بفهمم نمیشود خودرو را در چهار متر متوقف کرد؟ میخواستم مثل ارشمیدس فریاد یافتم یافتم سر دهم و به همه بگویم چقدر در خطرند. به محض ورود به اولین بزرگراه شهری تصمیم گرفتم جبران مافات بکنم. از این رو فاصله ام را با جلو قدری زیاد کردم. همینکه فاصله از ده متر گذشت خودروی پشت سر با عصبانیت به من نزدیک شد و چراغ داد. کم نمانده بود به سپرم بچسبد. خونسردی ام را حفظ کردم و به این اخطار توجه نکردم. بوقش را به صدا در آورد و آژیرکشان از کنارم گذشت و به سرعت جلوی من پیچید تا فضای خالی را پرکند! چیزی نمانده بود تصادف کنیم. بخیر گذشت. به خودم گفتم این یک استثنا بود. توجه نکن. تو خودت درست رانندگی کن و به دیگران کاری نداشته باش. پس از قدری تامل و آرام شدن اعصابم، بخودم جرئت دادم و مجددا به آرامی فاصله را زیاد کردم اما چند ثانیه بیشتر طول نکشید که ناگهان خودرو دیگری غرش کنان از کنارم گذشت و فضا را پر کرد. نا امید نشدم. به یاد داستان مورچه مصمم و حضرت سلیمان. با خود گفتم مگر من از یک مورچه کمترم! دوباره و سه باره. اما بیفایده بود. هر بار یکی دعوت مثل تندر از کنارم میگذشت و فاصله را پر میکرد. یکبار هم یک اتوبوس آنچنان از عقب نزدیک شد گویی میخواست مرا زیر بگیرد. از ترسم جا خالی دادم. خداسازی در کنارم ماشینی نبود و گرنه احتمالا تصادف میشد. در آخر تسلیم شدم و گفتم درست راندن کار ما نیست. این هم ظاهرا از آن اموری است که درست شدنش منوط به ظهور حضرت است. این بود که خودم را سپردم به خدا که رضاً به رضاک که گفته اند: گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. اینها را گفتم تا بدانی اگر چه من تابع منطقم، مخصوصا منطقی که با آزمایش تایید شده باشد، اما رعایت فاصله ایمن در عمل بسیار مشکل است. با توجه به اینکه خطر جدی در کمین آنهایی است که فاصله ایمن را رعایت نمیکنند، به نظر تو چطور میتوان این منطق را در عمل پیاده کرد؟
    گفتم: از اینکه حقیقت را دریافتی خوشحالم اما الزام عموم به رعایت فاصله ایمن کار قانون است نه من و تو. عدم رعایت فاصله ایمن باعث ایجاد خطر جانی است و خاطی باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد. پس باید مواد قانونی مناسب برای برخورد با این جرم تصویب و توسط ضابطین قانون به اجرا در آید. به نظر میرسد تا رسیدن به ان نقطه راه درازی در پیش است. فعلاً باید با خطر ساخت و فقط یادمان و یادشان باشد وقتی بهم برخورد میکنیم آن را تصادف ننامیم زیرا با عدم رعایت فاصله ایمن شرایط را برای برخورد مهیا ساخته ایم.
    خوانندگان ارجمند میتوانند نظرات خود را با شماره 300011220 برای بنده پیامک نمایند.
     

    تعداد بازدید: 340
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی:
     
    0 0
    آیا این مطلب را می پسندید؟ بله خیر