• کارگزار حقوقی خدمات شهرسازی شهرداری مشهد
    کارگزار حقوقی خدمات شهرسازی شهرداری مشهد
    نوع درخواست :داراییایجاد کننده :سید ابوذر حقی
    دسته بندی :خدمات فنی مهندسیتاریخ ایجاد :۱۳۹۳/۰۶/۳۱
    شماره تماس : 05138928387
    توضیحات :شرکت آینده سازان شهر زیبا
    کارگزار حقوقی خدمات شهرسازی شهرداری مشهد

    ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی ساختمان :
    • تشکیل پرونده – مساحی و برداشت وضع موجود شامل مسکونی، تجاری، اشتراکات، تعداد واحدها و غیره در قالب خدمات پیشخوان شهرداری
    • تهیه پلان جانمایی پارکینگ و اخذ تایید از سازمان های شهرداری و سازمان ترافیک
    • محاسبه و مقایسه زیربنای مساحی شده موجود با پروانه صادره و طرحهای مصوب با محاسبات صورت گرفته با شهرداری و بررسی صحت و سقم آن
    • انجام کلیه خدمات شهرسازی اعم از اخذ پروانه، عدم خلاف، پایانکار، استعلام، مفاصا حساب، گواهی صنفی و ....
    • انجام کلیه امور مربوط به اخذ سند و پایانکار تفکیکی
    • کنترل محاسبات ریالی و ضرایب آن با ضوابط قانونی پس از مشورت با کارفرما تا حصول نتیجه مطلوب
    • پیگیری و اخذ تاییدیه مبحث 19
    • پیگیری و اخذ تایید آتش نشانی و آسانسور
    • هماهنگی با مهندس نقشه برداری مورد تایید سازمان ثبت برای مساحی مجموعه که در نهایت منجر به صدور سند مالکیت خواهد شد
    • اخذ گواهی پایانکار برای هر واحد براساس صورت مجلس تفکیکی
    • آدرس : مشهد بلوار دانشجو ،بین چهارراه دانشجو و دانشجو21
    تلفن : 38928387
    کارگزار حقوقی خدمات شهرسازی شهرداری مشهد
    تعداد بازدید :1120