• نرم افزارحسابداری ایلیا
    نرم افزارحسابداری ایلیا
    نوع درخواست :داراییایجاد کننده :سید ابوذر حقی
    دسته بندی :سخت افزار و نرم افزارتاریخ ایجاد :۱۳۹۳/۰۴/۲۳
    شماره تماس : 09155111350 -05137653176
    توضیحات :نرم افزار حسابداری و انبارداری ایلیا
    (شرکتی و فروشگاهی) ایلیا

    (امکان ارسال نسخه آزمایشی )
    نرم افزار حسابداری و انبارداری چندسطحی ایلیا
    امکانات تخصصی جهت تنظیم دفاتر قانونی،مراکز هزینه ،انبارداری ،صدور فاکتور خرید و فروش،حسابداری چند سطحی و…

    امکانات حسابداری :

    طبقه بندی حسابها تا 5 سطح : گروه،کل،معین،تفضیلی و مرکز هزینه
    تعیین ویژگی و مشخصات حسابهای معین بر اساس : ریالی ، ماهیت حساب و ارتباط با سایر سیستم ها
    صدور اسناد بصورت موقت و دائم
    جستجوی اسناد بر اساس طبقه بندی صورت گرفته برای نوع سند
    تطبیق حسابها و ارائه گزارشهای آنالیز مانده حسابها
    ارسال اطلاعات به نرم افزارهایی همچون اکسل برای تهیه گزارشهای مطلوب و مورد نظر کاربر
    تهیه سند کل برای ثبت دفاتر قانونی د رمقاطع زمانی انتخابی کاربر
    انجام عملیات بستن حسابها
    صدور اسناد بستن حسابها : افتتاحیه ، اختتامیه توسط سیستم و برگرداندن سند تعدیل ماهیت حسابها درسال بعد
    صدور اسناد اتوماتیک بر اساس فاکتورهای خرید و فروش و …
    آنالیز دفاتر در سطوح مختلف حسابها
    تهیه صورتهای مالی
    امکانات تخصصی جهت تنظیم دفاتر قانونی
    تعریف سالهای مالی متفاوت
    صدور قبض دریافت و پرداخت صندوق
    ثبت و ویرایش چکهای دریافتنی و پرداختنی
    اعلام وضعیت چکهای پرداختنی و دریافتنی
    ثبت سفته های دریافتی و پرداختی
    تعریف مراکز هزینه

    امکانات انبارداری :

    امکان تعریف انبارهای متفاوت به تعداد نامحدود
    امکان تعریف واحد شمارش کالا به تعداد نامحدود
    امکان تعریف انواع بسته بندی بصورت نامحدود
    امکان طبقه بندی کالا تا 4 سطح
    صدور،ویرایش و حذف قبض خروج از انبار
    صدور،ویرایش و حذف رسید کالا به انبار
    صدور و ویرایش درخواست خرید کالا
    گزارشات متنوع شامل موجودی انبار،ورودی و خروجی انبار در بازه های زمانی مختلف،رسید و حواله انبار و…
    تعیین موجودی اولیه انبار
    قابل استفاده بصورت نرم افزار کاملا مستقل انبارداری

    خرید و فروش :

    صدور،ویرایش و حذف فاکتور خرید
    صدور و ویرایش فاکتور برگشت از خرید
    صدور،ویرایش و حذف فاکتور فروش
    صدور و ویرایش فاکتور برگشت از فروش
    صدور پیش فاکتور فروش
    امکان تعریف قیمت فروش در چهار نوع
    صدور و اصلاح فاکتور ضایعات
    صدور و اصلاح فاکتور مصرف
    ثبت سند بر اساس فاکتورهای صادره بصورت اتوماتیک(بر اساس حسابهای تعریف شده)
    و…
    امکانات مدیریتی و سایر امکانات :
    تعریف کاربران با سطح دسترسیهای متفاوت بر اساس تمامی امکانات نرم افزار
    چاپ بر روی انواع چک – چک نقش
    نرم افزار ویژه چاپ برروی انواع چک
    راس گیری
    چاپ بارکد
    تعریف خدمات صدور،ویرایش و حذف فاکتور خدمات و گزارشات مربوطه
    پشتیبان گیری و بازیابی اطلاعات
    درج زیرنویس برای صورتحسابها
    درج ساعت گزارشگیری در گزارشات (در صورت انتخاب گزینه مربوطه)
    درج زیرنویس فاکتور فروش
    درج کد قفسه در انبار(در صورت انتخاب گزینه مربوطه)
    تولید کد خودکار برای کالا بر اساس طبقه بندی موجود(در صورت انتخاب گزینه مربوطه)
    صدور فاکتور فروش با موجودی منفی(در صورت انتخاب گزینه مربوطه)
    امکان درج تصویر کالا(در صورت انتخاب گزینه مربوطه)
    امکان درج نام لاتین کالا(در صورت انتخاب گزینه مربوطه)
    امکان درج کالا بصورت اعشاری(در صورت انتخاب گزینه مربوطه)
    امکان درج سند خالی
    هشدار برای موازنه سند حساب
    نرم افزارحسابداری ایلیا
    تعداد بازدید :11258