• کتاب اصول مستندسازی و مدیریت ادعا برای پروژه های عمرانی و ساختمانی - محمدرضا چراغچی باشی آستانه
    کتاب اصول مستندسازی و مدیریت ادعا برای پروژه های عمرانی و ساختمانی - محمدرضا چراغچی باشی آستانه
    کلمات کلیدی : کتاب اصول مستندسازی و مدیریت ادعا برای پروژه های عمرانی و ساختمانی
    کتاب اصول مستندسازی و مدیریت ادعا برای پروژه های عمرانی و ساختمانی

    نویسنده :محمدرضا چراغچی باشی آستانه
    سال انتشار :1393
    انتشارات :انتشارات ارسطو
    زبان :فارسی
    نوبت چاپ :1
    چکیده
    با توجه به سرمایه گذاری عظیم اقتصادی و انسانی در پروژه های عمرانی و ساختمانی، مستندسازی فنی می تواند به عنوان یک ابزار کارآمد در ساماندهی اطلاعات، تجارب و مدیریت پروژه های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و با ایجاد یک سیستم کنترل مضاعف در پروژه ها به عنوان بازوی نظارت و مشاوره برای کارفرما، پیمانکار و یا مشاور عمل نماید و در بهبود اجرای پروژه تاثیر شگرفی داشته باشد. همچنین در این کتاب مسائل و مشکلات قراردادهای ساخت مطرح و مبحث مدیریت ادعا و حل و فصل دعاوی منتج از مشکلات متفاوت مورد ارزیابی قرار گرفته و توصیه های لازم در موارد مختلف ارائه شده است. جهت تهیه کتاب توسط علاقه مندان نشانی سایت به آدرس www.kasra-co.ir و با شماره تلفن 05137341335 در دسترس می باشد .