• جلد دوم عایقکاری و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان - محمدرضا چراغچی باشی آستانه و علی منصوری
    جلد دوم عایقکاری و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان - محمدرضا چراغچی باشی آستانه و علی منصوری
    کلمات کلیدی : دیوارهای سبک مشبک سه بعدی-تری دی پانل- روش های اجرایی-مزایا و معایب
    جلد دوم عایقکاری و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

    نویسنده :محمدرضا چراغچی باشی آستانه و علی منصوری
    سال انتشار :1391
    انتشارات : سیمرغ خراسان
    زبان :فارسی
    نوبت چاپ :اول
    چکیده
    - عنوان کتاب : جلد دوم عایقکاری و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان-مبانی به کارگیری و اجرای سیستم دیوارهای مشبک سه بعدی باربر و غیر باربر 2- نویسندگان : محمدرضا چراغچی باشی آستانه-علی منصوری 3- سال انتشار : 1391 4- انتشارات : سیمرغ خراسان 5- زبان : فارسی 6- نوبت چاپ : اول 7- کلیمات کلیدی : دیوارهای سبک مشبک سه بعدی-تری دی پانل- روش های اجرایی-مزایا و معایب 8- قیمت : 9000 تومان 9- چکیده : نظر به نیاز روز افزون در صنعت ساختمان به بهره گیری از تکنولوژی های نوین و کاهش مصرف انرژی است، به منظور آموزش سازندگان، محریان و کارشناسان مرتبط با این صنعت کتاب حاضر می تواند مفید فایده واقع شود. که موارد آن مبتنی بر اساس اصول و ضوابط مرکز تحقیقات مسکن و استانداردهای بین المللی بوده و حاوی تصاویر و دتایل های اجرایی مفید بسیاری می باشد. یکی از این مصالح نوین و بهینه شده در خصوص مصرف انرژی استفاده از دیوارهای سبک مشبک سه بعدی یا تری دی پانل می باشد که در این کتاب ضمن معرفی این محصول به مزایا، دتایل های اجرایی و تصاویر مرتبط باجزئیات اجرایی آن اشاره نمود . جهت تهیه کتاب توسط علاقه مندان نشانی سایت به آدرس www.kasra-co.ir و با شماره تلفن 09155570879 در دسترس می باشد .