• پل بعثت از منظر مهندسی جنگ - مهندس سید هاشم بنی هاشمی
    پل بعثت از منظر مهندسی جنگ - مهندس سید هاشم بنی هاشمی
    پل بعثت از منظر مهندسی جنگ

    نویسنده :مهندس سید هاشم بنی هاشمی
    انتشارات :آستان قدس رضوی
    نوبت چاپ :دوم
    چکیده
    آتش دشمن امکان هر نوع برنامه ریزی را از انسان سلب می کند ولی قرار است مردان خدا- جهاد گران فی سبیل الله، نزدیک به 5000 لوله فولادی 12 متری با دهنه 142 سانتی متری را در دل بزرگ اروند جای دهند، با این شرط که ماهواره ها و هواپیماهای آواکس و کلیه عکاسان هوایی و زمینی دشمن نتوانند اطلاعاتی کسب کنند! انجام این کار، به دو عامل مهم بستگی خواهد داشت. 1- حمایت خداوند متعال که همیشه پشتیبان نیروهای با ایمان بوده است. 2- تصمیم قاطع و ایثار تا مرز شهادت که موجهای سهمگین این رود خروشان را به آبی آرام و نرم تبدیل می نماید و بدون دغدغه و خوف و با توکل به خداوند منان، به اجرای این پروژه بزرگ نظامی می پردازند. سعی گردید نوشته ها وخاطرات و برخی نکته های فنی و اجرایی از این عملیات که منجر به احداث پل لوله ای بعثت بروی رودخانه اروند گردید، جمع آوری و تدوین گردد. این کتاب در 3 فصل جمع بندی شده است. در فصل اول به مشخصات فنی رودخانه و پل و مشکلات اجرایی آن پرداخته شده است. در فصل دوم، برنامه های اجرایی و روزانه اجرای پل به صورت روزبه روز آورده شده و در فصل سوم به مکاتبات و گزارشهای انجام شده پرداخته ایم. مطالب ارائه شده بخشی از اسناد و وقایع هشت سال دفاع مقدس می باشد که عزیزان جهادگر، در مدت کوتاهی چنین افتخاراتی را آفریدند.