• احیای تفکر اسلامی - معلم استاد شهید مرتضی مطهری
    احیای تفکر اسلامی - معلم استاد شهید مرتضی مطهری
    کلمات کلیدی : احیای تفکر اسلامی - مرتضی مطهری - انجمن اسلامی مهندسین خراسان - اقبال و احیای فکر دین - - ریشه های آسیب دیدگی طرز تفکر اسلامی ما
    احیای تفکر اسلامی

    نویسنده :معلم استاد شهید مرتضی مطهری
    سال انتشار :1360
    انتشارات :بنیاد علمی فرهنگی استاد شهید مطهری
    زبان :فارسی
    چکیده
    احیای تفکر اسلامی ، مشتمل بر پنج سخنرانی استاد شهید آیت الله مطهری تحت همین عنوان است که در سال 1349 هجری شمسی در حسینیه ی ارشاد ایراد شده است. سخنرانی اول در تاریخ 7/2/1349 به مناسبت یادبود مصلح بزرگ اسلامی ، اقبال لاهوری ، درباره ی « اقبال و احیای فکر دینی » برگزار شده و سخنرانی های بعدی هر یک به فاصله یک هفته از سخنرانی قبلی انجام شده است که عنوان آنها به ترتیب از این قرار است : تفکر دیروز و امروز مسلمین درباره ی میزان تاثیر عمل در سعادت انسان ، تفکر زنده و تفکر مرده ، تفکر اسلامی درباره ی ترک دنیا ، فلسفه ی زهد در تفکر اسلامی.
    پیوست
    تعداد بازدید :202