• پیش بینی آب و هوا
    انتخاب شهر:  
    مشهد, ایران
    شرایط فعلی

    23°C
    باد: 23 km/hفشار هوا: 30372 mbarرطوبت: 25%
    دمای واقعی: 23°Cقابلیت دید: 26 km
    پیش بینی وضع هوایک شنبه
    دو شنبه
    سه شنبه
    چهار شنبه
    پنج شنبه
    بیشترین26°C27°C24°C26°C26°C
    کمترین14°C16°C14°C14°CN/A